Privacy en integriteit

Stichting Leergeld Nijkerk is een maatschappelijke non-profit organisatie. De stichting maakt het voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben mogelijk om mee te (blijven) doen aan activiteiten op de terreinen welzijn, onderwijs, cultuur en sport. De stichting ontvangt haar middelen hiervoor van overheid, maatschappelijke organisaties en donaties en giften van bedrijven en particulieren. Voor meer informatie over ons integriteitsbeleid verwijzen wij u naar het document integriteitsbeleid.

Leergeld Nijkerk vindt privacy belangrijk en onze procedures en bescherming van persoonsgegevens staan toegelicht in ons Privacy Reglement Persoonsgegevens.

Alle vrijwilligers (bestuursleden en intermediairs) houden zich aan de gedragscode. Mocht u een klacht hebben over een van de intermediairs dan kunt u zich wenden tot het bestuur. Heeft u een klacht over een van de bestuursleden dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon. Zie onze klachtenregeling met meer informatie.